×
Χρησιμοποιήστε αυτήν την φόρμα μόνο για ερωτήσεις γενικής φύσεως. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για κρατήσεις. Αν θέλετε να κάνετε μια αίτηση κράτησης, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα δωματίου ή να επιβεβαιώσετε την κράτησή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την φόρμα κράτησης.

/